ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 16:13:43  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ยืนยันปีนี้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ยืนยันปีนี้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เผย การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ เติบโตกว่าร้อยละ 4 นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ เพิ่มมากขึ้น ยืนยันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา ดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก และออกแคมเปญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในวันธรรมดา และในสถานที่ท่องเที่ยวรอง โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชนและพันธมิตรภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งในระยะต่อไปจะเร่งส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการเข้าพักโรงแรม ที่พักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากเดิมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าเฉลี่ยพักในเชียงใหม่ครั้งละ 2.94 วัน และชาวต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยพักอยู่ที่ครั้งละ 3.20 วัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ และกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในพื้นที่ให้คึกคักยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาว่า จังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 10 ล้านคน และในช่วงไตรมาส1 - 3 ของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 6.51 ล้านคน แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลง แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันสูงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ ยังเติบโตขึ้นร้อยละ 3.89 นักท่องเที่ยวร้อยละ 70 เป็นชาวไทย ร้อยละ 30 เป็นชาวต่างประเทศ โดยชาวจีนยังมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ รองลงมา คือ ชาวอเมริกัน และชาวญี่ปุ่น

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738