ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 15:34:23  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนต่างๆทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จะได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ โดยจะได้จัดให้มีกิจกรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประกวดหนูน้อยน่ารัก(ชาย) หนูน้อยนพมาศ(หญิง) การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแข่งขันมวยไทย และการประกวดดอกไม้ไฟ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และสอดรับกับฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วย

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738