ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 13:32:42  
การประชุมแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
การประชุมแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศษลากลางจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งนี้ได้ในไปในเรื่องของการพัฒนาแหล่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกรด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งคนต่างจังหวัด และต่างประเทศได้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเพิ่มมากขึ้น

โดยให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นได้เรียนรู้ที่จะมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตนเองให้เป็นเป็นที่รู้ไปอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นไม่ ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สินค้าและบริการที่มีของตนยเอง ให้มีความหน้าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจที่จะและให้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เป็นช่วง เช่น กิจกกรมการท่องเที่ยวลำปางใน 1วัน หรือ 1อาทิตย์นั้น ไปไหนได้บ้างในจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงเทศการต่างๆ การท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาล เป็นต้น ได้ให้แนวคิดที่จะเชิญบริษัท ทัวร์ที่มีอยู่ในประเทศและนอกประเทศให้ได้มี โอกาสเข้ามาเที่ยวและสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว อาหารการกิน รวมถึงสินค้าและบริการในจังหวัดลำปางพร้อมกับปรึกษาหารือในเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆด้วย เพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง และสุดท้ายนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางนั้นมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางให้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738