ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 11:54:52  
จังหวัดลำปางทำพิธีมอบบ้านพอเพียง 200 หลัง ให้แก่ครัวเรือนผู้ยากจนมีรายได้น้อย
จังหวัดลำปางทำพิธีมอบบ้านพอเพียง 200 หลัง ให้แก่ครัวเรือนผู้ยากจนมีรายได้น้อย
จังหวัดลำปางทำพิธีมอบบ้านพอเพียง 200 หลัง ให้แก่ครัวเรือนผู้ยากจนมีรายได้น้อย

ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีการส่งมอบบ้านพอเพียงชนบทให้แก่ครัวเรือนประชาชนผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อจะให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ชนบท ที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย บ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดให้มีการลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 แห่ง ในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นพันธสัญญาร่วมกันในการที่จะดำเนินงาน โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานในพื้นที่ 29 ตำบล 10 อำเภอ 200 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800,000.- บาท ในการนี้จังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินการให้การช่วยเหลือแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในลักษณะต่างๆ อาทิ การปรับปรุงพื้นบ้านและทางเดินในบริเวณที่พักอาศัย ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้านที่ผุพัง ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ซ่อมแซมฝาผนังบ้านที่ชำรุด เป็นต้น
โดยได้เริ่มดำเนินงานโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ครบทุกพื้นที่เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2561ที่ผ่านมา และได้ทำพิธีส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการฯดังกล่าวในปี 2562 จังหวัดลำปาง มีเป้าหมายที่จะดำเนินงานโครงการ“บ้านพอเพียงชนบท”ช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 300 ครัวเรือน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738