ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 11:52:52  
จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ประสานงานแคร์เดินหน้าช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ประสานงานแคร์เดินหน้าช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
จังหวัดลำปางเปิดศูนย์ประสานงานแคร์เดินหน้าช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้ถูกคุมประพฤติ

ที่อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ตันติประภา ประธานมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการ CARE Center ของจังหวัดลำปาง เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวได้เป็นศูนย์บริการกลางในการให้ความช่วยเหลือด้านการมีงานทำเป็นหลัก แก่ผู้กระทำผิดที่ถูกคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดลำปาง
นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีรายงานสถิติของจำนวนผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแล ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง กว่า 3,000 ราย ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 80 เป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ หากว่างงานไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างของการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติทางมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ได้ทำการมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ในการลงทุนขายส้มตำ พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางได้จัดสถานที่ขายกาแฟให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางได้มาออก ตลอดจนได้มีการทดลองเปิดตลาดประชารัฐ ให้ผู้ถูกคุมประพฤติและครอบครัวได้จำหน่ายผลผลิตสินค้าต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะได้มีการเปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้า“ตลาดประชารัฐ สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดลำปาง” สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการมีอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738