ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 11:33:29  
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลัง และถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังแก่ผู้นำและเกษตรกร ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
จากการสำรวจในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร พบว่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังแต่อย่างใด และได้กำชับให้เกษตรกรหมั่นตรวจดูแปลงของตนเอง หากพบลักษณะอาการที่คล้ายอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ถ่ายภาพ นำชิ้นส่วนของมันสำปะหลังส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป
สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง คือ1.ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลัง ยกเว้นมันเส้น และหัวมันสดจากประเทศที่มีรายงานพบการระบาด ของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 2.สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 3.ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค 4.หากพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่าง ให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง และแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร โดยทันที 5.ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อโรคจากต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตกค้างอยู่ในแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด 6.กำจัด หรือหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง และพืชอาศัยของแมลงพาหะ 7.กำจัดแมลงพาหะ เช่น แมลงหวี่ขาวเป็นต้น

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738