ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 09:38:25  
คฑาหมอชวนวิ่ง ถึงลำปางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
คฑาหมอชวนวิ่ง ถึงลำปางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ขบวนวิ่งคฑาหมอชวนวิ่ง ตามโครงการของแพทยสภาพ กำหนดถึงลำปางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทำพิธีเปิดเวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานขวงนคร อำเภอเมืองลำปาง

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่แพทยสภาได้จัดทำโครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตราธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชนก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือการเดินที่ถูกวิธี ซึ่งได้กำหนดดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีการจัดกิจกรรมการวิ่ง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 แบ่งการวิ่ง 15 สาย และทุกสายวิ่งไปรวมกันที่จุดหมายปลายทาง ที่บริเวณพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำหรับจังหวัดลำปางอยู่ในสายภาคเหนือที่ 1 โดยเริ่มต้นจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ซึ่งจะมาถึงและมอบคฑาบรรจุธงสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดลำปางในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอห่างฉัตร จังหวัดลำปาง ในเวลา 13.00 นาฬิกา จากนั้นเวลา 16.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข อสม. และประชาชนประมาณ 250 คนจะร่วมกันวิ่งนำคฑา มายังบริเวณล้านขวงนครซีอำเภอเมืองลำปาง เพื่อทำพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่งในเวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. ขบวนวิ่งคฑาจะออกจากอำเภอเมืองลำปางวิ่งไปส่งมอบคฑาให้อำเภอเกาะคา และอำเภออื่นตามเส้นทางวิ่งจนผ่านจังหวัดลำปางต่อไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวิ่งกับโครงการหมอชวนวิ่งในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 402

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738