ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 08:23:52  
อบจ.ลำปาง ขานรับโครงกา ร"ลำปางสะอาด" ตั้งงบประมาณรองรับดูแลถนนและแหล่งน้ำ
อบจ.ลำปาง ขานรับโครงกา ร"ลำปางสะอาด" ตั้งงบประมาณรองรับดูแลถนนและแหล่งน้ำ
อบจ.ลำปาง เร่งดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนน แหล่งน้ำตามโครงการ "ลำปางสะอาด" สนับสนุนนโยบายจังหวัดและรัฐบาล

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการ ลำปางสะอาด โดยมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการและมีการแบ่งพื้นที่และภารกิจในการดำเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรับผิดชอบดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายต่างในพื้นที่จังหวัดประมาณ 70 – 80 สาย โดย อบจ.ได้จัดทำแผนและจัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการเอาไว้แล้ว ในการดำเนินการที่ผ่านมา อบจ.ลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้ทำการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จากแยกภาคเหนือ – แยกเข้า อ.เกาะคา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง ด้วยพลังจิตอาสา จุดที่ 4 แม่น้ำวังฝั่งใต้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดกู่คำ และเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยบริเวณไหล่ทางถนนสายทางใหม่จำบอน-หนองละคอน ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ตั้งอยู่ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นอกจากนี้ อบจ.ลำปาง ยังให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดของแม่น้ำ โดยกำจัดผักตบชวาตามแม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำวัง แม่น้ำงาว แม่น้ำตุ๋ย แม่น้ำจาง ซึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ การกำจัดผักตบชวาบริเวณลำห้วยแม่จางช่วงไหลผ่านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำห้วยแม่จางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย คลองตื้นเขิน และเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้สะอาด สามารถนำไปใช้อุปโภคและเพื่อการเกษตร

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738