ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤศจิกายน 2561 / 14:41:18  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ บริษัทห้างร้านและประชาชนนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ บริษัทห้างร้านและประชาชนนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ บริษัทห้างร้านและประชาชนนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์

ตามราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไป นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2561 กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามที่กรมการศาสนาได้ประกาศเชิญชวนให้ทราบทุกปีนั้น
ในส่วนของจังหวัดลำปางได้มีผู้มีจิตศรัทธาขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอารามหลวงในจังหวัดลำปางทั้ง 4 วัด คือ 1. วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผู้รับพระราชทานกฐินคือ นายประชุม มาลีนนท์ จากไทยมีวีสีช่อง 3 ทอดพระราชทานไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 2. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้รับพระราชทานกฐินคือ นายพีระเดช วงศ์สถิตดี ทอดถวายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 3. วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้รับพระราชทานกฐินคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดทอดถวายในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา และ 4. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผู้รับพระราชทานกฐิน คือ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดทอดถวายในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738