ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤศจิกายน 2561 / 14:39:13  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนปลูกสมุนไพรหาเครือข่ายตลาดแหล่งรับซื้อที่อำเภอแม่ทะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนปลูกสมุนไพรหาเครือข่ายตลาดแหล่งรับซื้อที่อำเภอแม่ทะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนปลูกสมุนไพรหาเครือข่ายตลาดแหล่งรับซื้อที่อำเภอแม่ทะ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ ร่วมเยี่ยมชมพื้นที่แปลงปลูก“สวนดีปลี”และพืชสมุนไพรต่างๆ ของสวนแม่อารีย์พร้อมร่วมพบปะกับเจ้าของพื้นที่แปลงปลูก ทำการปรึกษาหารือทิศทางตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นแนวทางเตรียมการผลักดันขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ
นายศิรานนท์ ปะละน่าน เจ้าของสวนแม่อารีย์ กล่าวว่า ปัจจุบันตนได้ทำการปลูกพืชสมุนไพรเป็นอาชีพเสริม พร้อมกับได้ใช้พื้นที่สวนแปลงปลูกตั้งชื่อในนาม“สวนแม่อารีย์” เป็นจุดรับซื้อผลผลิตพืชสมุนไพรจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วย โดยพบว่าขณะนี้ทิศทางการตลาดเกี่ยวกับพืชสมุน ไพรไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการสูงมาก เฉพาะอย่างยิ่งในสองตลาดใหญ่ของเอเชียทั้งอินเดีย และจีน อาทิเช่น ดีปลี ลูกยอ มะตูม และมะแว้งขม เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีความสนใจที่จะให้ นายศิรานนท์ เจ้าของสวนแม่อารีย์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิตพืชสมุนไพรของจังหวัดลำปาง ส่วนหนึ่งเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องตลาดและราคาผลผลิต เนื่องจากในจังหวัดลำปาง มีบางพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากนายหน้า ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มา เข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชสมุนไพรบางชนิด พร้อมกับรับซื้ออยู่เพียงเจ้าเดียว ทำให้เกิดปัญหาเรื่องราคาผลผลิต อีกทั้ง ต้องการจะส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ จากการปลูกพืชชนิดอื่นบ้างเพื่อจะแก้ปัญหาการใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่ทั้งสับปะรด และข้าวโพดเนื่องจากพืชเหล่านี้ ต้องใช้เนื้อที่ปลูกมาก แต่ราคาไม่แน่นอน ซึ่งมักจะประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดแทบทุกปี

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738