ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤศจิกายน 2561 / 12:45:36  
ผวจ.ลำปาง เยี่ยมชมการทำสับปะรดอินทรีย์พื้นที่ตัวอย่าง เตรียมส่งเสริมชาวบ้านปลูก สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผวจ.ลำปาง เยี่ยมชมการทำสับปะรดอินทรีย์พื้นที่ตัวอย่าง เตรียมส่งเสริมชาวบ้านปลูก สร้างมูลค่าเพิ่ม
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทำการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเกษตรกรชาวไร่ ผู้ประกอบสัมมาชีพชุมชนปลูกสับปะรดอินทรีย์จำหน่าย ทั้งนี้เพื่อจะเยี่ยมชมดูวิธีการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตสับปะรด ศึกษาทิศทางการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ ตามวาระจังหวัด "ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ตลาดนำการผลิต" เตรียมการเดินหน้าส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรดแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตในพื้นที่ล้นตลาดราคาตกต่ำ

โดยการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอย่างสับปะรดแปรรูปของสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านเสด็จ ซึ่งได้มีการผลิตสินค้าจำหน่ายในนามร้านค้า “น้ำหนึ่งสับปะรดอินทรีย์” โดยมีนางวันเพ็ญ คมใน เจ้าของร้าน และเป็นเกษตรกรเจ้าของพื้นที่แปลงปลูกสับปะรดอินทรีย์ ได้มาให้การต้อนรับและนำเสนอให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสับปะรดอินทรีย์จำหน่ายทั้งสดและแปรรูป พร้อมกับพาเยี่ยมชมพื้นที่แปลงปลูกตัวอย่าง ที่เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ได้ทำการจัดสรรผืนที่ดินกว้างกว่า 10 ไร่ ทำการปลูกสับปะรดในรูปแบบระบบอินทรีย์ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จในอาชีพ สามารถนำผลผลิตสับปะรดสดจากไร่นำส่งตลาดจำนวนมาก จนผลผลิตที่ได้มีไม่พอกับการจำหน่าย
โดยปัจจุบันขณะนี้ทางกลุ่มมีสมาชิกรวมกันทั้งหมดกว่า 50 ราย มีการจัดสรรพื้นที่ทำการปลูกสับปะรดอินทรีย์ทั้งในและนอกฤดู เพื่อให้กลุ่มฯ มีผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี โดยผลผลิตสับปะรดบางส่วนที่ได้ ทางกลุ่มฯ ได้มีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จำหน่ายในนามร้าน “น้ำหนึ่งสับปะรดอินทรีย์” อาทิเช่น สบู่สับปะรด น้ำสับปะรด สับปะรดกวน และสับปะรดอบแห้ง เป็นต้น เฉพาะอย่างยิ่งสับปะรดอบแห้งถือเป็นสินค้าหลักที่มีความโดดเด่น ด้วยรสชาติที่อร่อยสามารถเก็บไว้ได้นาน และตลาดยังมีความต้องการอีกมาก
โดยในส่วนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะได้นำข้อมูลไปเป็นแนวทางที่จะใช้สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดลำปาง ได้หันมาทำการปลูกสับปะรดแบบอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตสับปะรดล้นตลาดราคาตกต่ำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738