ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 15:30:42  
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561
วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561

ชาวลำปางมีความเชื่อว่า การล่องสะเปาเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำคงคา บูชาพระนารายณ์ที่รักษาแม่น้ำคงคาตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ และเป็นการลอยเคราะห์ให้ไหลล่องไปตามแม่น้ำ ในสมัยต่อมาประชาชนยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันจนทุกวันนี้
นายบพิตร วิทยาวิโจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า งานประเพณี"ล่องสะเปา จาวละกอน" เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ในวันเพ็ญเดือนยี่เป็ง(ตรงกับเดือน 12 ของภาคกลาง) หรือวันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21- 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงนครและท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคำ ชมการประกวดสะเปาลอยน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย การประกวดสะเปารถใหญ่ที่มีสวยงามตระการตา โดยจังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือสถานบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ร่วมทำสะเปาลอยน้ำมาร่วมล่องในแม่วัง เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ตามประเพณีของจังหวัดลำปางที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738