ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2561 / 16:05:33  
จังหวัดลำปางขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จังหวัดลำปางขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จังหวัดลำปางขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยปัญหาป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถาง เพื่อใช้ทำการเกษตร จึงได้พระราชทานแนวทางดูแลพื้นที่ป่าไม้ ควบคู่ไปกับการการดูแลราษฎรให้มีอาชีพ มีกิน มีใช้ อย่างพอเพียง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำดี ด้วยหัวใจ” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณหนองหล่ม บ้านวังศรี หมู่1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ข้าราชการในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ และขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน สวมเสื้อสีเหลือ สวมหมวก ผูกผ้าพันคอพระราชทาน ติดบัตรประจำตัวจิตอาสาและขอความร่วมมือนำอุปกรณ์การปลูกต้นไม้มาในวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738