ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2561 / 16:04:20  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางออกตรวจจุดกระจายขายส่งเนื้อสัตว์ ของบริษัทซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางออกตรวจจุดกระจายขายส่งเนื้อสัตว์ ของบริษัทซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางออกตรวจจุดกระจายขายส่งเนื้อสัตว์ ของบริษัทซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด

นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 และด่านกักกันสัตว์ลำปาง ออกตรวจจุดกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ของบริษัทซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาให้การรับรองและมอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit)ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโดยหลักการทั่วไป ผ่านการพิจารณา แต่ยังมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็คทรอนิกส์แบบพิเศษจากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ก่อน จึงจะพิจารณามอบสิทธิ์ให้ ซึ่งจะได้ทำหนังสือแจ้ง กรมปศุสัตว์ต่อไป
สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์นี้ หมายถึงการเคลื่อนย้ายส่วนต่างๆของสัตว์ ที่ผ่านการชำแหละจากโรงฆ่าแล้วเพื่อจัดส่งไปยังจุดต่างๆ ทั้งที่ตลาดสด ตลาดโมเดิร์นเทรดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งการมอบสิทธิ์นี้ จะมอบเฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ โดยปกติจะต้องขออนุญาตจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เท่านั้น

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738