ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 06:14:07  
มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมจัดงานสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดลำปาง
มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมจัดงานสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดลำปาง
มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมจัดงาน"วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดลำปาง" 10 - 13 กันยายน 2561 นี้

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง” ในระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ หาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยในงานจะมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทุกหน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในจังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 25 บูดนิทรรศการ มีการแสดงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งวันตลอดทั้ง 4 วัน เช่น การแสดงโจหลุยส์หรือนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ นิทรรศการเรือนไทย สาธิตช่างสิบหมู่ การแสดงละครใบ้เบบี้ไมค์ กิจกรรมวาดภาพ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป นำบุตรหลานของท่านมาเที่ยวชมได้ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา เป็นต้นไประหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ หาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว 092-2468352
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 42

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738