ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 16:16:39  
กสิกรไทย มอบทุนการศึกษาเยาวชนน่าน ศึกษาต่อ ม.เนชั่น จำนวน 56 ทุน มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท
กสิกรไทย มอบทุนการศึกษาเยาวชนน่าน ศึกษาต่อ ม.เนชั่น จำนวน 56 ทุน มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชน จังหวัดน่าน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561" เพื่อให้เยาวชนมีจิตอาสา สืบสานและพัฒนาบ้านเกิด ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น “พิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมด้วยนายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ (รองกรรมการผู้จัดการ) ธนาคารกสิกรไทยและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน” รุ่นที่ 4

ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อเดินรอยตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการมอบทุนและโอกาสทางการการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนดีหรือระดับปานกลางในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่งเสริมการสร้างคนดี สร้างคนทำงาน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ธนาคารกสิกรไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ออกสู่สังคมคุณภาพต่อไป

พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนจังหวัดน่านในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 จำนวน 56 ทุน ที่มีผลการเรียนระดับดีถึงปานกลาง ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความมุ่งมั่นและรักบ้านเกิด โดยนักเรียนที่ได้รับทุน ต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ตลอดจนถึงบ่มเพาะให้เยาวชนมีจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษา (รับทุนเต็ม) จำนวนทุนละ 450,000 บาท จำนวน 56 ทุน รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น 25,200,000 บาท เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปี) ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน 240,000 บาท ค่าที่พัก 60,000 บาท และค่าครองชีพ (3,125 บาท/เดือน) ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางจนสำเร็จการศึกษา

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738