ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 14:40:00  
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธีเปิดงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และภาคเอกชน ซึ่งมาร่วม จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร แจกจ่ายกล้าพันธุ์พืช จัดแสดงสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ ในงาน โดยในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการ และร่วมงาน กว่า 300 คน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738