ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 สิงหาคม 2561 / 15:16:46  
แรงงานจังหวัดลำปาง เชิญชวน ผู้ว่างงาน และหางานทำ ร่วมกิจกรรม ณ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ ภายใต้โครงการ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"
แรงงานจังหวัดลำปาง เชิญชวน ผู้ว่างงาน และหางานทำ ร่วมกิจกรรม ณ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ ภายใต้โครงการ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"
แรงงานจังหวัดลำปาง เชิญชวน ผู้ว่างงาน และหางานทำ ร่วมกิจกรรม ณ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ ภายใต้โครงการ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"

นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เตรียมจัดกิจกรรม ณ ที่นี่ มีอาชีพ มีงานทำ ภายใต้โครงการ “ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน มีอาชีพ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ประชาชน ผู้หางาน และว่างงาน นักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี สามารถมาหางานทำได้ โดยจะมีบริษัท ห้างร้าน มาออกบูทรับสมัคร สัมภาษณ์งานด้วยตนเอง ที่ ห้างบิ๊กซี สาขาลำปาง ทุกวันทร์ สัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00น. เริ่มวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นี้

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738