ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 15:52:15  
กรมการท่องเที่ยว เดินหน้า รณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้น "ลำปาง" เป็นจังหวัดเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
กรมการท่องเที่ยว เดินหน้า รณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว  มุ่งเน้น "ลำปาง" เป็นจังหวัดเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว WC OK หวังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รักษา "ห้องน้ำสาธารณะ" ให้สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน

วันนี้ (12 ก.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยกรมการท่องเที่ยว ได้จัดการสัมมนา “การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว” หรือ “WC OK” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสาถนประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งภาคการขนส่ง เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั้มน้ำมัน ภาคการบริการการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดลำปาง โดยมุ่งหวังให้ “ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว” มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อทำให้ห้องน้ำนั้น มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ว่าที่ร้อยเอกอินทนนท์ นักสวน สังกัด กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการรณรงค์ ห้องน้ำสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2561 นั้น ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยจังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในเป้าหมายเมืองรองทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อดูแลรักษาห้องน้ำสาธารณะพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนจากสถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการบริการประชาชน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และรับตราสัญลักษณ์ “WC OK” อีกทั้งได้รับความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ เสริมด้วยศาสตร์ในการจัดห้องน้ำทำอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อสร้างความเจริญให้กับธุรกิจ

สำหรับสัญลักษณ์ “WC OK” นั้น ย่อมาจากคำว่า “Water Closet” เป็นที่รับรู้ในระดับสากลว่า หมายถึงห้องน้ำ และคำว่า “OK” ซึ่งสื่อความหมายว่าห้องน้ำแห่งนี้สะอาดได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานหนึ่งของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข (HAS) ซึ่งกรมการท่องเที่ยวเห็นว่ามาตรฐานนี้มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะยกให้เป็นมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้น การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุข ดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว อันมีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738