ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 00:27:16  
แถลงปิดศูนย์บัญชาการกองอำนวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ประสบผลสำเร็จพบทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีทั้ง 13 คน ทุกคนปลอดภัยในมือแพทย์ เตรียมฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเยียวยาเกษตรกร
แถลงปิดศูนย์บัญชาการกองอำนวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ประสบผลสำเร็จพบทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีทั้ง 13 คน ทุกคนปลอดภัยในมือแพทย์ เตรียมฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเยียวยาเกษตรกร
แถลงปิดศูนย์บัญชาการกองอำนวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ประสบผลสำเร็จพบทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมีทั้ง 13 คน ทุกคนปลอดภัยในมือแพทย์ เตรียมฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเยียวยาเกษตรกร

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย แถลงปิดศูนย์บัญชาการกองอำนวยการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามห่วงใยและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทรงพระราชทานทั้งกำลังใจ อาหารและสิ่งของ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ที่ไม่สามารถจัดหาซื้อตามระบบราชการได้ทันเวลา เพื่อให้สามารถนำใช้ในการกู้ภัยได้ทันเหตุการณ์ ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ เหตุการณ์ครั้งนี้เลยคำว่ากู้ภัยไปแล้ว แต่รวมเชื้อชาติ มาช่วยชีวิตเด็กทั้งหมด ทลายภาษา ทลายเชื้อชาติให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันกลายเป็นสัญลักษณ์ในความสามัคคีปรองดองของมวลมนุษยชาติ คนที่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครสนใจว่าใครจะมีเชื้อชาติไหน นับถือศาสนาใด เป้าหมายของทุกคนคือช่วยชีวิตเด็กๆ ให้ปลอดภัยกลับมา เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
การปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จลงได้ โดยได้เปิดรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งความร่วมมือ ความหวังดี โดยอาศัยขีดความสามารถของทุกประเทศทั่วโลก นำมาบูรณาการ เป็นประชารัฐ ที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่เป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ประสบการณ์ครั้งนี้ช่วยเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสแห่งความร่วมมือ อันนำไปสู่ความสำเร็จในการกู้ภัยในถ้ำที่มีน้ำเต็มเป็นครั้งแรกของโลก โดยจะถอดบทเรียนทั้งหมด ไปสอนเด็ก ๆ ให้รู้ถึงอันตราย ในถ้ำที่มีน้ำเต็ม โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะไปพัฒนาต่อไปในอนาคต บางส่วนที่กระทบต่อเกษตรกร จะดูแลชดเชย และเร่งสำรวจ
ทั้งนี้แม้ว่าศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย จะปิดลง แม้ภารกิจค้นหาและกู้ภัยจะเสร็จสิ้น แต่ยังคงมีภารกิจที่ยังคงดำเนินการต่อไป ทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ การจัดระบบเตือนภัย โดยจะมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้และปฏิบัติการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หากในอนาคตเกิดมีปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกันก็จะนำแนวทางการแก้ปัญหาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการแก้ปัญหาเลือกสวนไร่นาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ผู้รับผิดชอบคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพูดคุยในรายละเอียดต่อไป ปฏิบัติการครั้งนี้ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ต้องขออภัยสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากเป็นสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า แต่เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาระดับสากล ที่มีกระบวนการตรวจสอบกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอ
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของเด็กๆ ทีมหมูป่าอคาเดมีและผู้ฝึกสอน และเขาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ฮีโร่ แต่ให้มองว่าเขาคือเด็กน้อย ที่ปฏิบัติตามวิสัยของเด็ก แต่เกิดเหตุสุดวิสัย เด็กเหล่านี้เมื่อโตมาเขาจะทราบว่าคนหลายร้อยล้านเป็นห่วง เชื่อมั่นว่าวิกฤติในครั้งนี้จะเป็นเหตุให้เด็กและผู้ปกครองได้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนทั่วโลก และเชื่อว่าเมื่อเขาเหล่านั้นทราบถึงความห่วงใยของคนทั้งโลกที่มีต่อเขา ก็จะหล่อหลอมจิตใจให้เขาเป็นคนดีให้สมกับที่สังคมให้การช่วยเหลือ ในวันข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการฟื้นฟูสภาพทุกอย่างแล้ว จะประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนใหม่ ให้สื่อมวลชนได้พบปะ 1 ครั้ง เพื่อบรรเทาความกังวล หลังจากให้ประสานโดยตรงกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ปกครองตามความเหมาะสมปฏิบัติการครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย สำหรับการตอบแทนมิตรไมตรีของอาสาสมัครและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือมิตรไมตรีจากต่างประเทศ เพื่อจะตอบแทนน้ำใจของท่านเหล่านั้นต่อไปหลังจากปฏิบัติการแล้วเสร็จจะรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อจัดทำเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต จะเอาเหตุการณ์ 17 วัน ปฏิบัติการแต่ละด้าน ทั้งด้านดำน้ำ เดินป่า สำรวจถ้ำ ขอเสื้อผ้า เครืองมือ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ วันนั้น หากสำเร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนในอนาคต เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
บนความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ก็มีสิ่งหนึ่งที่เสียใจอย่างสูงสุด คือการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ของจ่าแซม หรือจ่าเอกสมาน กุนัน อดีตหน่วยซีล เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็รู้สึกอย่างเดียวกัน ทุกคนจะจดจำวีรกรรมครั้งนี้ตราบนานเท่านั้นนอกจากนี้ได้รับทราบว่านายกรัฐมนตรี ได้รับโทรศัพท์จากนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีกับความสำเร็จของปฏิบัติการครั้งนี้ ตอนหนึ่งของบทสนทนาได้บอกว่า บิดาของนายแพทย์ริชาร์ด แฮริส บุคคลสำคัญของการนำเด็กๆ ออกมาจากถ้ำ ได้เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา และคุณหมอได้เดินทางกลับทันที ในนามของผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ และในฐานะตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ของแสดงความเสียใจและขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
ตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การฟื้นฟูพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำ บนพื้นที่กว้าง 4 ตำบล กว่าพันไร่ รัฐบาลพร้อมที่จะดูแลเยียวยา มอบค่าใช้จ่ายที่จะชดเชย โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจรายละเอียดต่อไป
พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วย SEAL กล่าวว่า กองทัพเรือจะไม่ทอดทิ้งประชาชน เป็นสิ่งที่กองทัพเรือยึดมั่น เมื่อได้รับการร้องขอจากจังหวัดเชียงราย ก็ส่งหน่วยซีลชุดแรกมาทันที และเริ่มงานทันทีที่ถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน โดยร่วมทำงานกับนักดำน้ำจาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน ยุโรป เยอรมัน ฮอลแลนด์ เดนมาร์ค และนักดำน้ำเก่งๆ จากทั่วโลก และสุดท้ายมี 4 คน ที่อยู่กับน้องๆ และออกมาพร้อมกัน ปฏิบัติการนี้ ตัวแปรสำคัญคือฝนที่ตกลงมา ประกอบกับเป็นฤดูฝน ต้องทำงานในสภาววะน้ำเต็มถ้ำ มีอากาศหายใจน้อย และการเจาะเขาที่มีชั้นหิน 500 เมตรเป็นเรื่องที่ยากมากสุดท้ายจึงเลือกวิธีเข้าหน้าถ้ำ ออกหน้าถ้ำ นั่นคือต้องดำน้ำออกมา ส่วนวิธีการนำน้องๆ ออกจากถ้ำ ถือเป็นเหตุผลทางการแพทย์ โดยไม่ขอเปิดเผย ซึ่งเป็นไปตามหลักการกู้ภัยสากล
นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กล่าวว่า การรักษาทีมหมูป่าอคาเดมี ไม่ได้มีผลกระทบกับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป โดยชุดแรกเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 จำนวน 4 คน วันที่ 9 กรกฎาคม จำนวน 4 คน และวันที่ 10 กรกฎาคม 5 คน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยซีลอีก 4 คน ขณะนี้ทั้ง 17 คนปลอดภัย แต่พบว่ามีสามคนเป็นโรคปอดอักเสบ ผลเลือดไม่ปกติ เบื้องต้นทางโรงพยาบาลจะให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 7--10 วัน พักผ่อนที่บ้านอย่างน้อย 30 วัน 5 คนที่มาทีหลังฟื้นตัวได้เร็วกว่า 8 คนแรก ทุกคนปลดสายน้ำเกลือออกแล้ว ใช้สายตาได้ตามปกติ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทุกคนสุขภาพกายและจิตใจดี พ่อแม่เยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมดผ่านห้องกระจก ถ้าจะให้การสัมภาษณ์ต้องพักรักษาตัวก่อน ทั้งนี้ต้องอยู่ที่ความพร้อมของเด็ก
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยสนับสนุนหลัก 3 ด้านประกอบด้วย 1.หาโพรงถ้ำ โดยร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 34 และทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบง จังหวัดตรัง ผลจากการค้นหาพบร้อยกว่าโพรง มีเพียงสองโพรงที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 2. สำรวจลำห้วยเพื่อเบี่ยงทางน้ำ ที่ห้วยน้ำดั้น ผาหมี ปริมาณที่ซึมเข้าถ้ำ 18,000 ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีน้ำซึมเข้าไปในถ้ำ ได้อาศัยกำลังทหาร เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และชาวบ้านผาหมีกว่าสองร้อยคน ร่วมกันทำฝายเบี่ยงทางน้ำ ใช้ท่อ 7 เส้น ระยะทางยาว 2.8 กิโลเมตร ส่วนห้วยมะกอก ปริมาณน้ำไหลเข้าถ้ำจาก 2800 ลูกบาศก์เมตร 3. การฟื้นฟู ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมทำแผนฟื้นฟูเพื่อให้ระบบนิเวศน์กลับมาเหมือนเดิม โดยจะทำแผนฟื้นฟูใหญ่ ทั้งการรักษาความปลอดภัย ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในถ้ำ ปรับภูมิทัศน์ ปรับมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไป ในอนาคตจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาประกาศปิดถ้ำในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไม่ให้มีการเข้า-ออกภายในถ้ำ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและมีผู้ประสบภัย ให้แต่หน่วยงานเข้าไปทำหน้าที่ แผนการระบายน้ำออกจากถ้ำและหนองน้ำใกล้ๆ ถ้ำ และเป็นหน่วยงานช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เก็บวัสดุคงค้าง เครื่องสูบน้ำ ระบบสายไฟ ภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน ต่อจากนี้ไปจะมีการถอดบทเรียน ระดับประเทศ ให้มีมาตรการระบบเตือนภัย จัดทำแผนเผชิญเหตไปปรับใช้ให้พร้อมกับการรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้านนายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จากการเร่งระบายน้ำจากถ้ำหลวงมีเกษตรกรได้รับความเสียหายทั้งหมด 128 ราย รวม 1,266 ไร่ ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายสู่ลำคลองสาธารณะภายในสองถึงสามวัน สามารถสูบน้ำกู้นาได้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง โดยจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ โดยใช้งบฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย ในวงเงิน 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ผัก และสารชีวพันธุ์ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จะให้การสนับสนุนและมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร กรณีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ 10.00 น.
้านพลตำรวจตรีชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี ตั้งแต่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ใช้เฮลิคอปเตอร์ 10 ลำ รถยนต์ 144 คัน ภารกิจหลักคือรักษาความปลอดภัยในที่เกิดเหตุ และงานด้านจราจร เนื่องจากบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ถนนใหญ่ถึงหน้าถ้ำระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร แต่ละวันมีผู้สื่อข่าวเพิ่มจำนวนมาก ที่จอดรถไม่เพียงพอ สำหรับด้านอาชญากรรมพบ 3 เหตุการณ์ ดำเนินคดีสองราย หลังจากนี้จะร่วมกับทางจังหวัด ทหาร เฝ้าระวัง ตรวจตราผู้คน ในการทำข้าวของอุปกรณ์ส่งกลับไม่ให้สูญหาย หน่วยที่ได้รับการดูแลเป็นเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 15 ชาติ 97 คน ได้ส่งกำลังตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูแลประสานงาน รับ-ส่งถึงสนามบิน
ขณะที่นาวาเอกอนันต์ สุลาวัลย์จากผู้บังคับการหน่วยซีล กล่าวว่างานค้นหาในถ้ำไม่ใช่เรื่องง่าย เริ่มปฏิบัติการครั้งแรกหลังเกิดเหตุเข้าถ้ำตั้งแต่เวลา 05.00 น. เริ่มดำน้ำเวลา 07.00 น.ปัญหาที่พบคือระดับน้ำเพิ่มขึ้นเร็วมาก โดยได้พูดถึงจ่าเอกสมาน กุนันที่เสียชีวิตว่า เพื่อนๆ ทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะจารึกไว้ในความทรงจำและขอยกย่องให้เป็นวีรบุรุษถ้ำหลวง

ข่าวโดย : ธนวันต์ - กนกพร ข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 303

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738