ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 18:01:11  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ขยายเครือข่าย ป้องกันปัญหาหารค้าประเวณีในเด็ก
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ขยายเครือข่าย ป้องกันปัญหาหารค้าประเวณีในเด็ก
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนส่งเสริมความรู้ เด็กเยาวชน ในอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นขยายเครือข่าย การป้องกันปัญหาหารค้าประเวณีในเด็ก

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนส่งเสริมความรู้ เด็กเยาวชน ในอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมเป็นขยายเครือข่าย การป้องกันปัญหาหารค้าประเวณีในเด็ก โดยจัดการอบรมให้ความรู้เด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 64 คน โรงเรียนบ้านดอยแดน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 25 คน และโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 15 คน รวม 104 คน อบรมระหว่าง วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ที่ หอฟังธรรมวัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนโดยมีนายสมบัติ ณ วรรณไทย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานพิธีเปิด การอบรม
นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับประถมปลาย ได้รับความรู้เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและสตรี ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าประเวณี และร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้าประเวณีของจังหวัดลำพูน .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738