ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 08:25:17  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสร้างสรรค์ ปันสุข ออกเยี่ยมชาวบ้าน 2 ตำบล ในเขตท้องที่ อ.เมือง
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสร้างสรรค์ ปันสุข ออกเยี่ยมชาวบ้าน 2 ตำบล ในเขตท้องที่ อ.เมือง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง และฝ่ายปกครองจังหวัดในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกตรวจเยี่ยม พบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านใน 2 ตำบล ของอำเภอเมืองลำปาง ทั้งตำบลนิคมพัฒนา และตำบลต้นธงชัย เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกับร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม สามารถที่จะเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล รวม 2 หมู่บ้าน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1,050 เมตร เส้นทางเชื่อมต่อชุมชนบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 กับ ชุมชนบ้านน้ำริน หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมพัฒนา และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 720 เมตร เส้นทางสายหลักผ่านชุมชนบ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที่ 12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยการก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ทั้ง 2 เส้นทาง ในโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชน ซึ่งชาวบ้านในตำบลนิคมพัฒนา และตำบลต้นธงชัย มีความต้องการในเรื่องของถนนเพื่อจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรเดินทางไปทำงาน รวมถึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยที่ตำบลนิคมพัฒนา หน่วยงานท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนกว่า 1,786,000 บาท ทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1,050 เมตร เชื่อมต่อชุมชนบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 กับ ชุมชนบ้านน้ำริน หมู่ที่ 11 ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมพื้นผิวการจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร มักจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยปัจจุบันเส้นทางถนนสายดังกล่าวได้มีการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 50 ครัวเรือน สามารถใช้งานได้สมประโยชน์ นอกจากนี้ในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ยังมีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณหินปูนผสมอยู่มาก ไม่สามารถนำไปใช้ประกอบอาหารหรือดื่มกินได้
สำหรับในส่วนโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 720 เมตร เส้นทางสายหลักผ่านชุมชนบ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที่ 12 ตำบลต้นธงชัย หน่วยงานท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวนกว่า 1,050,000 บาท ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรเส้นทางถนนสายดังกล่าว เนื่องจากแต่เดิมผิวการจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจรเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันเส้นทางถนนได้มีการดำเนินงานปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อย มีชาวบ้านในเขตพื้นที่ทั้งตำบลต้นธงชัย และตำบลใกล้เคียง ได้รับประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่า 410 ครัวเรือน โดยในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านในทั้ง 2 ตำบล ที่ได้รับถนนใหม่พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยได้มอบให้ผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดการใช้งาน ซึ่งนับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738