ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 15:52:25  
กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงสื่อมวลชน จ.ลำปาง ถึงความคืบหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นฯ (EHIA) ของโครงการ ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7
กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงสื่อมวลชน จ.ลำปาง  ถึงความคืบหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นฯ (EHIA) ของโครงการ ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7
กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงสื่อมวลชน จ.ลำปาง ถึงความคืบหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นฯ (EHIA) ของโครงการ ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

(10 ก.ค.61) ที่ ห้องล้อมรัก บ้านแม่รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสื่อมวลชน จ. ลำปาง ถึงความคืบหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการดังกล่าวว่า “หลังจากโครงการขยายกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ได้ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ในขั้นตอนการรับความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา และขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ตลอดจนการทบทวนร่างรายงาน EHIA ซึ่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ได้ถูกนำไปเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดจน ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ง.) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม หรือศึกษาข้อมูลโครงการฯ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ที่ www.erc.or.th/EHIA

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738