ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 14:57:49  
สำนักงานอุตสาหกรรมจ.ลำปาง เปิดศูนย์อุตสาหกรรมสู่อนาคต(Industry Transformation Center : ITC)
สำนักงานอุตสาหกรรมจ.ลำปาง เปิดศูนย์อุตสาหกรรมสู่อนาคต(Industry Transformation Center : ITC)

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางมาว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรและผลไม้แปรรูปด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต(Industry Transformation Center : ITC) เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลาก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือต้องการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สามารถไปใช้บริการของศูนย์ฯ ได้ที่สำนักงานอุตสากรรมจังหวัดลำปาง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 054-217326

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 64

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738