ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 11:23:28  
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
ขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีทั่วไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กำหนดให้บริการในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

นางปาณิสร ศศิธร ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีทั่วไทย ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถทั่วไทย รวมทั้งต่อภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ทั่วไทยทุกวันเสาร์แรกของเดือน สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 กำหนดให้บริการในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
สำหรับเจ้าของรถที่ประสงค์จะต่อภาษี ให้เตรียมคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมด้วยหลักฐานการทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และใบรับรองการตรวจสภาพรถ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี และรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ทั้งที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาทุกแห่งที่สะดวก ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถยื่นขอชำระภาษีได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุภาษี
สำหรับการเปิดให้บริการของสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง ได้กำหนดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14กรกฎาคม 2561 และสำนักงานขนส่งอำเภอลี้ กำหนดเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-537325 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738