ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 10:49:07  
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ภายใต้แนวความคิด "ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต Be there for Someone else. Give blood. Share life"

วันนี้ ( 14 มิถุนายน 2561 ) ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ภายใต้แนวความคิด “ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต Be there for Someone else. Give blood. Share life” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา และเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตและผู้ที่ช่วยเหลืองานด้านกาชาดอย่างต่อเนื่อง
นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย เขาเป็นผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก และยังเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ดังนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเลี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) , สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2004 และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับวันผู้บริจาคโลหิตโลก นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การเสวนาระหว่างผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตา การรับบริจาคโลหิต ซึ่งผู้ที่มีความจำนงบริจาคโลกหิตจะได้รับของที่ระลึก

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 63

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738