ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 06:18:08  
ชาวบ้านบ้านปางป๋วย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนเส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
ชาวบ้านบ้านปางป๋วย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนเส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
ยังคงต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง" ล่าสุด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่เมาะ ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ทำการเยี่ยมเยือนราษฎร ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคของชุมชนในเขตท้องที่

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ในชุมชนบ้านปางป๋วย สอบถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุกดิบ และปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายหลักผ่านหมู่บ้านปางป๋วย ระยะทาง 220 เมตร ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมจำนวนเงิน 464,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมถนนผ่านหมู่บ้านปางป๋วย ในช่วงระยะดังกล่าวได้เกิดการชำรุดพื้นผิวการจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร เมื่อมีฝนตกมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางถนนสายนี้ทำการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายยังพื้นที่จังหวัดแพร่ มักต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนบ้านปางป๋วย จังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นทางสายหลักผ่านหมู่บ้านปางป๋วยขึ้น โดยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทาง ตลอดจนเพื่อให้เกษตรในพื้นที่ได้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไปจำหน่ายยังเขตพื้นที่ตัวเมืองและชุมชนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางถนนดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านในชุมชนท้องที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านบ้านปางป๋วย ที่ได้รับถนนใหม่พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยมีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดการใช้งาน ซึ่งนับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านปางป๋วย ได้ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
และนอกเหนือจากเส้นทางถนนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ทางชุมชนบ้านปางป๋วย ยังมีความต้องการอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติมในอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำของชุมชน และเรื่องการสนับสนุนงานอาชีพภายในหมู่บ้าน โดยทางกลุ่มชาวบ้านบ้านปางป๋วย ต้องการอยากจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่ ซึ่งในความต้องการตามข้อเสนอดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับข้อเสนอเรื่องการสนับสนุนงานอาชีพไว้พิจารณา โดยได้นำทีมลงพื้นที่ต่อเนื่องเยี่ยมชมโรงงานผลิตตะเกียบไม้ไผ่ ของนางบัวลอย ศรีสุวรรณ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านปางป๋วย ทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจะนำไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดตั้งศูนย์อาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านปางป๋วย ซึ่งจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนพื้นที่ในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 310

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738