ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 15:51:49  
จ.ลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขัน แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27
จ.ลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขัน แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27

ที่ห้องประชุมฟ้าประทานพร สวนอาหารปางหลวงการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายสุวิทย์ โตธนายานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายวีระ ธีระวงศ์สกุล วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ได้ร่วมกันเปิดเวทีขึ้นแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนฯ มีสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก
ในปีนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. แบ่งเป็นประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไป ชาย-หญิง 9 กลุ่มอายุ ค่าสมัคร 500 บาท, ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่แยกประเภท-กลุ่มอายุ ค่าสมัคร 700 บาท, ประเภทฮาล์ฟมาราธอน นานาชาติทั่วไป ไม่แยกประเภท-กลุ่มอายุ ค่าสมัคร 1,000 บาท
ประเภทมินิมาราธอน 11.6 กม. แยกประเภทชาย-หญิง แบ่งเป็น 7 กลุ่มอายุ ค่าสมัคร 400 บาท และ ประเภทไมโครมาราธอน 5 กม. สำหรับนักเรียนนักศึกษา แยกประเภทชาย-หญิง แบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ ค่าสมัคร 20 บาท พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล 5 กม. ไม่แยกประเภท-กลุ่มอายุ ค่าสมัคร 200 บาท และกิจกรรมเดินการกุศล 1 กม. บริจาคตามจิตศรัทธา

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738