ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 11:32:10  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และ ดินโคลนถล่ม พร้อมเตรียมรับมือจัด เจ้าหน้าที่เข้าเวร ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง  แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และ ดินโคลนถล่ม   พร้อมเตรียมรับมือจัด เจ้าหน้าที่เข้าเวร ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และ ดินโคลนถล่ม พร้อมเตรียมรับมือจัด เจ้าหน้าที่เข้าเวร ตลอด 24 ชั่วโมง

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปรากฎว่าในพื้นที่ภาคเหนือ มีการปริมาณฝน ค่อยข้างมาก ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ทางศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จึงได้เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ โดยมีการเตรียม เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ อยู่เวร ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนหนึ่ง ดูจากระบบเตือนภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ที่ทางศูนย์ ปภ.เขต 10 ได้ติดตั้งไว้ จำนวน 227 จุด ในพื้นที่ 4 จั งหวัดภาคเหนือ หากมีปริมาณน้ำฝนเกิน 70 มิลลิเมตร จะแจ้งเตือนไปยัง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ให้เตรียมพร้อม และ อพยพ ประชาชนออกนอกพื้นที่ก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738