ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 15:30:43  
สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง "หอม หวาน ไกล ถึงเมืองลำพูน"
สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง "หอม หวาน ไกล ถึงเมืองลำพูน"
จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดจุดจำหน่ายสับปะรดลำปาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ตั้งแต่ 12 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ได้กำหนดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง ให้สามารถระบาย/จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคสามารถซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้โดยตรง ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสับปะรดลำปางในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดังนี้

1. ตลาดเกษตรกร บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน: จัดจำหน่ายตั้งแต่วัน 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. จนถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลผลิต (ต้นเดือนสิงหาคม 2561)
2. ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ บริเวณลานจอดรถ: จัดจำหน่าย วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านการตลาดสับปะรดลำปาง ในปีการผลิต 2561 นั้น มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพอากาศที่เหมาะสม ทำให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาด จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดลำพูน ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยว เลือกซื้อผลผลิตสับปะรด (พันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์น้ำผึ้ง) จากเกษตรกรได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

นายเฉลิม หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง กล่าวว่า ราคาสับปะรดลำปาง (ทานผลสด) ในขณะนี้ค่อนข้างตกต่ำ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดสถานที่จำหน่ายนอกพื้นที่ เช่นเดียวกับครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น พร้อมผลักดันสับปะรดลำปางสู่ตลาดความต้องการของประชาชน ในช่วงปัญหาผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าทุกปี
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 053-561489 และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-530923 ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 418

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738