ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 10:53:06  
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงาน เทศกาลสับปะรดลำปาง ประจำปี 2561
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงาน  เทศกาลสับปะรดลำปาง ประจำปี 2561
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดงาน เทศกาลสับปะรดลำปาง ประจำปี 2561

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่ารากชารจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน" เทศกาลสับปะรดลำปาง 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสับปะรดลำปาง สร้างความจดจำต่อแบรนด์ "สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง" เผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสับปะรดลำปาง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสับปะรดแปลงใหญ่ปลอดภัย/อินทรีย์ สับปะรดนอกฤดู สับปะรดMd2 เพื่อการส่งออก การวิจัยและพัฒนา การแปรรูปผล และส่วนต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเพื่อกระจายผลผลิต ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ภายในงานประกอบ
ด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งนิทรรศการ บันเทิง การประกวด/แข่งขันต่างๆ การจำหน่ายสับปะรดคัดเกรด สับปะรดน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 กค. 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร
สำหรับโอกาสต่อไป จะได้พัฒนา ยกระดับ "เทศกาลสับปะรด" ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัด และอบจ.ลำปางโดยจัดควบคู่ไปกับเทศกาลข้าวแต๋น และก๋วยเตี๋ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดผลไม้เด่นผลิตภัณฑ์ดังและอาหารเด็ดของจังหวัด พร้อมกันในคราวเดียว

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738