ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 10:11:28  
จังหวัดลำปาง มอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร ให้กับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนอง หมู่ 4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จังหวัดลำปาง มอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร	 ให้กับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนอง หมู่ 4  ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จังหวัดลำปาง มอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร ให้กับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนอง หมู่ 4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร และลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร "ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร" ให้กับกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนอง หมู่ 4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยครุภัณฑ์ที่มอบให้ประกอบด้วย เครื่องบด เครื่องอัดเม็ด เครื่องผสม เครื่องสับย่อยผักสด และเครื่องเย็บกระสอบ อย่างละ 1เครื่อง
การส่งเสริมครุภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรบ้านหนอง ม.4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน(9101) เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้เกษตรกรได้เกิดรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดลำปางที่ต้องการให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดี มีความสุขกันทั่วหน้าตามนโยบาย "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข" ด้วย
ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม ว่าการในครั้งนี้ต้องการมาดูว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการนั้น ได้สิ่งของตามต้องการไหม ของที่ได้ดีมีคุณภาพไหม นอกจากนี้ ได้ขอคำยืนยันจากพี่น้องประชาชนว่าจะทำกันอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีหลายหมู่บ้านได้สิ่งของเครื่องมือไปแล้ว ทำกันแค่พักเดียว จึงอยากรู้ว่ามีการวางแผนกันอย่างไร ซึ่งในโอกาสต่อไปจะเข้ามาว่าดูความก้าวหน้าต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738