ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 08:42:25  
เกษตรลำปาง เดินหน้าส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย มอบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกในพื้นที่
เกษตรลำปาง เดินหน้าส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย มอบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกในพื้นที่
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสานงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง" ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบครุภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ชุมชนบ้านหนอง ในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ พร้อมนำครุภัณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร จาก ”โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการผลิตขึ้น ณ ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรกลุ่มชุมชนบ้านหนอง ผู้สนใจทำการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมจำนวนกว่า 50 คน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าทำการรับมอบปัจจัยการผลิต จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยการรับ-ส่งมอบ ทางตัวแทนกลุ่มเกษตรกร นำโดยนายสุวรรณ จะวะนะ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่4 ได้ร่วมลงนามทำ MOU กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาครุภัณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ทางกลุ่มเกษตรกรได้รับมอบ ซึ่งทางกลุ่มจะต้องนำไปใช้ให้สมประโยชน์เฉพาะในกิจการส่วนรวมของกลุ่ม โดยครุภัณฑ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบครั้งนี้ประกอบไปด้วย เครื่องสับย่อยพืชสด เครื่องบด เครื่องอัดเม็ด เครื่องผสมแนวนอน และจักรเย็บกระสอบ อย่างละ 1เครื่อง
ทั้งนี้สำหรับชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ มีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 224 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 1,479 ไร่ ใช้ในการทำนา ปลูกข้าวโพด และปลูกพืชผักตามฤดูกาล ที่ผ่านมาเกษตรกรได้มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลบำรุงพืช ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง หักลบต้นทุนแล้วแทบจะไม่ได้กำไร ภายหลังรัฐบาลได้มีโครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน หรือ 9101 ขึ้น ทางเกษตรอำเภอแม่ทะ จึงได้เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรในชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่4 แห่งนี้ ฝึกหัดทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเกษตรกรนำไปใช้แล้วสามารถลดต้นทุนลงได้และยังมีรายได้เพิ่ม ดังนั้นเกษตรกรชุมชนบ้านหนอง จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 40 ครัวเรือน ซึ่งทางกลุ่มได้มีการยื่นเรื่องเสนอโครงการ ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 183,000 บาท ทำการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อที่ทางกลุ่มจะได้นำมาผลิตปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่ม รวมถึงจำหน่ายแก่เกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน ที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตร ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรกรบ้านหนองได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดยในส่วนของครุภัณฑ์ปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ได้นำมามอบให้ ทางกลุ่มเกษตรกรบ้านหนอง มีความยินดีและดีใจที่ทางหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ในเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน โดยทางตัวแทนกลุ่มเกษตรกรได้ออกมากล่าวแสดงความขอบคุณผ่านมาถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้มอบงบประมาณให้การสนับสนุนในครั้งนี้ พร้อมกับได้กล่าวแสดงความมุ่งมั่นถึงทิศทางการทำเกษตรของกลุ่มเกษตรบ้านหนอง ว่าจะมุ่งหน้าสู่วิถีการทำเกษตรแบบอินทรีย์และในอนาคตชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่4 จะต้องเป็นพื้นที่ชุมชนต้นแบบของการทำการเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่แปลงทำการเกษตรเยี่ยมชมแปลงปลูกผักกาดของ นางแก้วนา จะวะนะ ที่ปัจจุบันได้เริ่มเปลี่ยนระบบการทำเกษตรไปสู่วิถีเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งนางแก้วนาฯ เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่มีความต้องการจะทำการเกษตรแบบอินทรีย์ทั้งระบบ โดยหวังจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการทำการเกษตรปลูกพืชผักจำหน่าย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738