ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 15:10:04  
เกษตรจังหวัดลำปางเดินหน้าโครงการ "1 ไร่คลายจน" คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย พัฒนาตัวอย่างใช้พื้นที่ขนาดเล็กทำเกษตรคลายจน
เกษตรจังหวัดลำปางเดินหน้าโครงการ  "1 ไร่คลายจน" คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย พัฒนาตัวอย่างใช้พื้นที่ขนาดเล็กทำเกษตรคลายจน
เกษตรจังหวัดลำปางเดินหน้าโครงการ "1 ไร่คลายจน" คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย พัฒนาตัวอย่างใช้พื้นที่ขนาดเล็กทำเกษตรคลายจน

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ดำเนินโครงการ “1 ไร่ คลายจน” ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมได้ให้แนวทาง และมอบหมายให้ดำเนินการด้านการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกร ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในพื้นที่เกษตรที่มีอยู่ได้ เพื่อเป็นเกษตรกร นำร่อง และตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจ แก่เกษตรกร ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางแผนปฏิบัติการ เกษตรคุณภาพ และแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน
ทั้งนี้ ได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย โดยคัดเลือกจากฐานข้อมูล เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว นอกจากนี้ ยังต้องเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรในที่ดินเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย มีทำเกษตรตามหลักพอเพียงมีความตั้งใจขยันหมั่นเพียร เป็นหลัก เพื่อนำเข้าร่วมโครงการ
เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการนี้เราใช้งบพัฒนาจังหวัดมาสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งได้คัดเลือกเกษตรกรไปแล้ว อยู่ระหว่าง พิจาณาจัดซื้อวัสดุการเกษตร หรือ อื่นๆในแผนการพัฒนาแต่ละราย ใช้เวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน ภายในปี 2561นี้ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เทียบจากเดิมที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ส่วนรายได้เพิ่มนั้นถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เกษตรกรได้รับการพัฒนาแล้วต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มเติม หลังจากนั้น พื้นที่โครงการ 1ไร่คลายจนทุกรายจะเป็นแปลงเกษตรตัวอย่างในการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความรู้แก่ให้เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ ให้เห็นแนวทางว่าการใช้พื้นที่ขนาดเล็กก็ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คลายจนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738