ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 11:52:58  
จังหวัดลำปาง ติวพิเศษโรงเรียนรอบนอกเขตเมืองลำปาง ดัน นักเรียน. ม.ปลายเข้ามหาวิทยาลัย
จังหวัดลำปาง ติวพิเศษโรงเรียนรอบนอกเขตเมืองลำปาง ดัน นักเรียน. ม.ปลายเข้ามหาวิทยาลัย

ที่ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ม.ราชมงคลล้านนา ลำปางนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบนอก อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเด็กนักเรียน ซึ่งได้เล่าประสบการณ์ในชีวิตเรียน ม.ปลายเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาที่ตัวเองชอบ ในระดับมหาวิทยาลัย โดยเรียนรู้ที่จะเลือกให้ชัดว่าตนชอบอะไร จะเรียนวิชาไหน เลือกเรียนอย่างไรให้ตรงสาย ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจ และ ฝากข้อคิดว่า การเรียนต่อให้ถูกทิศทางต้องมีพี่เลี้ยงในการติว แนะแนว แต่อย่างไรก็ตาม “ความเก่งก็ยังสู้การเป็นคนดีไม่ได้” ขอให้นักเรียนทุกคนก้าวไปในทางที่นำพาประสบความสำเร็จในอนาคต
ดร.กฤษฎา มณีเชษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เผยว่า ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีเป้าหมายจัดการแนะแนวการศึกษา หัวข้อ 1.ทัศนคติทางการศึกษาต่อสาขาวิชาที่ตนเองถนัด 2.การสอบ GAT และ PAT 3.การเลือกเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อลดความแตกต่างด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในพื้นที่ อำเภอรอบนอกเขตเมืองลำปาง 27 โรงเรียน คือพื้นที่ รอบนอกอำเภอเมือง และอำเภอเถิน แม่ทะ เมือง งาว และแจ้ห่ม รวมทั้งสิ้น 1,629 คน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738