ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มิถุนายน 2561 / 11:53:19  
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด หมู่บ้านสุดท้าย ก่อนพิจารณาตัดสินเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด หมู่บ้านสุดท้าย ก่อนพิจารณาตัดสินเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามหลักเกณฑ์ บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"

วานนี้ (8 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 มอบหมายให้ นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง โดยมีปลัดอาวุโส เทศบาลตำบลบ้านเป้า หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนไฟ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง เป็นหนึ่งในสามหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจาก (รอบแรก) ของจังหวัดลำปางและยังเป็นหมู่บ้านตัวแทนระดับอำเภอเมืองลำปาง การดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 นั้น เป็นการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านและบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมสัมมนาอาชีพชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การยกระดับรายได้ครัวเรือน เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิต OTOP หรือสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบ ในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้ และปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่เชิงประจักษ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จะประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกและกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ ของทั้ง 3 หมู่บ้านที่ผ่านเข้ารับการพิจารณา โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สรุปผลการประเมินและเสนอรายชื่อหมู่บ้าน พร้อมอาสาพัฒนาดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเข้าคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738