ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 13:47:59  
จังหวัดแพร่แถลงข่าวการจัดงานไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่แถลงข่าวการจัดงานไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เย็นวานนี้(16พ.ค.61) ที่พุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาทวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พร้อมนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และผู้เกี่ยวข้องได้แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มีพิธีเปิดและขบวนแห่เครื่องสักการะ ศิลปวัฒนธรรมล้าน จาก 8 อำเภอ และจากหน่วยงานราชการ รวม 12 ขบวน ส่วนวันอื่นๆมีขบวนแห่จากหัววัดต่างๆ วันละ 5 ขบวน เป็นประจำทุกวัน ในช่วงตอนค่ำของทุกวัน มีการเทศน์มหาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนแพร่ การประกวดรำวงย้อนยุคผู้สูงอายุ การแสดงดนตรี สะล้อ ซอ ซึง การประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน การประกวดทำอาหารพื้นเมือง และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย ภายนอกบริเวณวัด มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัย มหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นที่จัดสร้างเมื่อปี 2489 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธศิลป์เชียงแสนผสมสุโขทัย ซึ่งเป็นพระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ และได้จัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย เป็นประจำมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ประกอบกับจังหวัดแพร่ต้องการส่งเสริมพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อแลกเปลี่ยนเมืองแพร่จากเมืองผ่าน เป็นเมืองพักและสร้างความสุขความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางจิตใจและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738