ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 13:24:22  
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ (17 พ.ค. 61) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ที่ อ่างเก็บน้ำห้วยผากาน (บริเวณหลังที่กว่าการอำเภอสบเมย) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ชุมชนที่มีวิถีชีวิตใกล้กับลำน้ำสาขา ซึ่งไม่ใช่แม่น้ำสายหลักได้ร่วมกันพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ต้องการให้ประชาชนที่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำและกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 52

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738