ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 13:14:20  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน เปิดบริการจัดหางานในวันนัดพบแรงงาน พบตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน เปิดบริการจัดหางานในวันนัดพบแรงงาน พบตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน เปิดบริการจัดหางานในวันนัดพบแรงงาน พบตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา 114 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

(17/1/61) สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน เปิดให้บริการผู้ไม่มีงานทำ ว่างงาน และตกงาน ได้พบกับเจ้าของผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ได้โดยตรง ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ และเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายนิพนธ์ ดาวัลย์ จัดหางานจังหวัดน่าน กล่าวว่า ผู้มาร่วมงานวันนัดพบแรงงานครั้งนี้ จะได้ทราบถึง ตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด เป็นจำนวนมาก โดยเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้นำภารกิจที่เกี่ยวข้องมาให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการให้บริการของกรมการจัดหางาน มีการเปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์กับเจ้าของงานโดยตรงภายในบริเวณหางานวันนี้ ได้แก่ บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทยจำกัด) บริษัทฐิติกรจำกัด(มหาชน) บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซนต์เตอร์(สาขาน่าน) น่านตะวันฟาร์ม บริษัทโตโยต้าน่าน และบริษัทวีกรุ๊ปซูซูกิจ จำกัด โดยมีบริษัทที่เปิดรับสมัครงานทั้งหมด 114 บริษัท 39 ตำแหน่ง จำนวน 559 อัตรา
และหากท่านใดไม่สามารถเดินทางมาในวันนี้ ก็สามารถไปติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว สำเนาใบรับรองผ่านงานหรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) หลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร สำเนาใบขับยี่(ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานไปด้วย สอบถามได้ที่ 054-716075-6 ดูรายละเอียดได้ที่ www.doe.go.th/nan

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738