ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:35:21  
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day "ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day "ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day “ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง” โดยในการจัดงาน ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจัดงาน Peanut Day ร่วมกับโครงการเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ครั้งที่ 5 ซึ่งดำเนินโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปางด้านการเกษตรในเรื่องการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิต ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง จัดโครงการตลาดเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จังหวัดลำปาง เป็นประจำทุกเดือน เดือนละครั้งๆละ 3 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา
และในครั้งที่ 5 นี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2561 จำนวน 3 วัน สำหรับกิจกรรมในงานเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ : Peanut Day “ถั่วดี ต้องถั่วมาจากลำปาง” นั้น
ภายในงานมีกิจกรรมบริการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด (ฟรี 50 รายต่อวัน) บริการตรวจสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง มาสคอท P-Nut โชว์ และจำหน่ายสินค้าเกษตรสุขภาพ We Market จำนวนมาก

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738