ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 13:24:35  
จังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมโรคติดต่อสำคัญ 3 โรค ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน โรคไข้เลือดออก และวัณโรค
จังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมโรคติดต่อสำคัญ 3 โรค ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน โรคไข้เลือดออก และวัณโรค
จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จัดการประชุมขับเคลื่อนการควบคุมโรคติดต่อฯ พร้อมชี้แจงสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ 3 โรค ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน โรคไข้เลือดออก และวัณโรค

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อสำคัญของจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงสถานการณ์โรคติดต่อสำคัญ 3 โรค ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และในคน, โรคไข้เลือดออก และ วัณโรค
ทั้งนี้ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดลำปาง สำรวจพบว่ามีจำนวนสุนัขและแมว 113,613 ตัว ทำการเก็บสมองสัตว์ที่สงสัยส่งตรวจ 104 ตัว ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ฉีดวัคซีนแล้ว 11,400 ตัว, ผ่าตัดทำหมัน 1,956 ตัว นอกจากนั้นยังมีคลินิกเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนหนึ่ง ขณะที่ยังมีปัญหาวัคซีนขาดตลาดอีกจำนวนมาก สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดลำปางไม่พบผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2561 และไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2560 จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 364 ราย มากเป็นอันดับ 6 ของภาคเหนือ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และตั้งแต่ 1 ม.ค. – 7 พ.ค. 2561 ลำปางพบผู้ป่วยแล้ว 25 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากสถิติเดิม จะพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน สิงหาคม
ส่วนสถานการณ์วัณโรค จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2557 – 2560 จำนวน 675, 655, 617 และ 703 รายตามลำดับ จากผลการรักษาพบว่า ผู้ป่วยมีอัตราเสียชีวิตสูง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ บางรายพบวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ซึ่งต้องใช้เวลารักษานาน ส่วนในปี 2561 ห้วง 6 เดือนแรก จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 326 ราย โดยพบในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งการตรวจหาวัณโรคนั้น ต้องทำการเอ็กซ์เรย์ปอดอย่างเดียว หรือรอให้มีอาการจึงจะทราบว่าป่วยเป็นวัณโรค ขณะที่บางรายพบว่าเชื้อฯสามารถพักตัวได้นานนับสิบปี ดังนั้นจึงพบผู้ป่วยในวัยสูงอายุจำนวนมาก
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัด เส้นทางขึ้น-ลงวัดม่อนพญาแช่ โดยวิงวอนผู้ใจบุญอย่าได้นำอาหารไปให้สุนัขในเส้นทางดังกล่าว แต่ควรนำไปบริจาคหรือมอบให้วัดเวฬุวนาราม ที่จังหวัดฯได้เคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดไปพำนักไว้ พร้อมทั้งกำชับคณะกรรมการ ให้ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อ และเข้าดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรค มือ เท้า ปาก ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ในช่วงเปิดเทอมใหม่ ทั้งนี้ให้บูรณการทำงานร่วมกับสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ รวมทั้งขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์โรคติดต่อ เพื่อร่วมกันป้องกันดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดจากโรคในเบื้องต้นด้วย


ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ ส.ปชส.ลำปาง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738