ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2561 / 11:06:49  
เทศบาลนครลำปาง เปิดพื้นที่ ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด" เพื่อเด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ
เทศบาลนครลำปาง เปิดพื้นที่ ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด" เพื่อเด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ
เทศบาลนครลำปาง เปิดพื้นที่ ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด" เพื่อเด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 6” โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ กลุ่มเยาวชน To Be Number One จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข ภายใต้พื้นที่สีเขียว ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ตลอดนัดปล่อยของ บูธส่งเสริมทักษะความรู้ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติด และทักษะการใช้ชีวิต
โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปางในโอกาสนี้ ได้รับชมการแสดงความสามารถ ทั้งร้องและเต้น จาก “น้องณิก้า” หรือ น.ส.อาณิก้า ฮอร์แมน ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกด้วย

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738