ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2561 / 11:55:22  
จังหวัดลำปางเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
จังหวัดลำปางเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2561
จังหวัดลำปางเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

(11เ.ม.ย61) ที่ จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก เพื่อดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของผู้ขับรถ โดยให้ผู้ขับรถลงรายงานตัวต่อผู้ตรวจการขนส่ง ณ จุดตรวจเพื่อตรวจสอบความพร้อมใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถจากสมุดประจำรถ และที่สำคัญคือ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีการเป่าลมหายใจ มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รพ.สบปราบ ร่วมในพิธีเปิดจุดตรวจครั้งนี้
นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจดังกล่าว จากทั้งหมด 16 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้พิจารณาแล้วว่า จุดตรวจของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม ในการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และผู้ขับรถทั้งขาขึ้นขาล่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 11 – 17 เมษายน 2561

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738