ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2561 / 11:33:34  
จังหวัดลำปางเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
จังหวัดลำปางเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
จังหวัดลำปางเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

(10 เม.ย 61) ที่บริเวณศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร รวมทั้งป้องกัน บรรเทาลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง ซึ่งมีหลายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระดมสรรพกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ มาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฯ แห่งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง , ตำรวจทางหลวง, สถาบันการอาชีวศึกษา โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ยาสามัญประจำบ้าน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ห้องน้ำ ห้องสุขา สถานที่พักรถ หน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วกรณีรถเสีย น้ำมันหมด หรือเกิดอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือบริการลากรถ และบริการสถานที่ให้ตั้งเต็นท์พักค้างแรม

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738