ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 16:34:19  
กรมพลศึกษา มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะกีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นำด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในพื้นที่ จังหวัดลำพูน
กรมพลศึกษา มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะกีฬา ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นำด้านการกีฬาและการออกกำลังกายในพื้นที่ จังหวัดลำพูน
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้มุ่งสู่การมีศักยภาพด้านนักบริหารจัดการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

วันนี้ (13 มี.ค.61 ) ที่ห้องหละพูน โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปี 2561 จัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับจิตอาสาในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการออกกำลังกายและกิจกรรมกีฬา
นายอภิกฤช บัวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักบริหารจัดการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กรมพลศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 โดยใช้แนวทางการพัฒนาศักยภาพประชาชนที่มีจิตอาสาในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการออกกำลังกายและกิจกรรมกีฬาในท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านผู้นำการออกกำลังกายและนันทนาการ ด้านผู้ตัดสินกีฬาและด้านผู้ฝึกสอนกีฬา โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการกีฬาที่ถือว่าเป็นความสำคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถขับเคลื่อนในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี เพื่อจะนำไปสู่การมีศักยภาพด้านนักบริหารจัดการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันในท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากรจากเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ว่าการอำเภอ สถานศึกษาและชุมชน ในจังหวัดลำพูน จำนวน 100 คน เข้าร่วม โดยมีทีมวิทยากรจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ข่าวโดย : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738