ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 14:22:05  
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน... บานที่ลำปาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน... บานที่ลำปาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561
จังหวัดลำปางบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองปาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 นี้

นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอสบปราบ รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอเมืองปาน กล่าวว่า อำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ร่วมจัดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติอย่างแท้จริง เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่จังหวัดและประเทศชาติสืบไป
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชน เที่ยวชมงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ ลานดอกเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดและข้อมูลการเดินทาง ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5427 6072

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061,0 5426 5077
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738