ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2561 / 09:17:56  
มทบ.32 ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ เตรียมความพร้อมสู้ภัยแล้ง
มทบ.32 ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ เตรียมความพร้อมสู้ภัยแล้ง
มทบ.32 ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

ที่สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ประสบภัยแล้ง โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมการตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย จังหวัดลำปาง, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลลำปาง, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง, แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และ 2, ทางหลวงชนบท, ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง รวมทั้งกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 ซึ่งประกอบกำลังจากหน่วยทหารในพื้นที่ ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17, กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 กองทัพภาคที่ 3, กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4, โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32
พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นนโยบายที่รัฐบาล และกองทัพบก ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยทหารทุกหน่วยต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยขณะนี้ ได้เข้าสู่ห้วงฤดูร้อน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดลำปาง จะได้รับผลกระทบจากสภาวะแห้งแล้ง และจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนถึงสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ จะได้รับผลกระทบจากการเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งการตรวจความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อจะได้เห็นขีดความสามารถ และยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่มีอยู่ ให้เกิดความพร้อมที่จะออกปฏิบัติภารกิจ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง, พายุฤดูร้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจ การบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ให้ได้รับความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738