ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มีนาคม 2561 / 11:52:19  
อบจ.ลำปางแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมือง "ปั่นได้ เมืองปั่นดี" ดีเดย์วันอาทิตย์ 18 มี.ค.61 เปิดตัวกิจกรรมแรก "ปั่นไหว้พระ" รับบสมัคร 7 – 12 มี.ค. 2561
อบจ.ลำปางแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมือง "ปั่นได้ เมืองปั่นดี"  ดีเดย์วันอาทิตย์ 18 มี.ค.61 เปิดตัวกิจกรรมแรก  "ปั่นไหว้พระ" รับบสมัคร 7 – 12 มี.ค. 2561
อบจ.ลำปางแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมือง "ปั่นได้ เมืองปั่นดี" ดีเดย์วันอาทิตย์ 18 มี.ค.61 เปิดตัวกิจกรรมแรก "ปั่นไหว้พระ" รับสมัคร 7 – 12 มี.ค. 2561

ที่บริเวณ สวนสาธารณหนองกระทิง นายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น จังหวัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกายด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามแนวยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส. มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ สื่อมวลช นและประชาชน ร่วมในการแถลงข่าวคับคั่ง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะ เริ่มดีเดย์ในวันอาทิตย์ 18 มี.ค. 2561 เปิดตัวกิจกรรมแรก “ปั่นไหว้พระ” ที่อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 มี.ค. 2561 ที่ชั้น 1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
ส่วนกิจกรรมปั่นปลูกป่า และ การปั่นปล่อยปลา ยังไม่ได้มีการกำหนดวัน เวลา แต่ได้กำหนดสถานที่แล้วคือ ปั่นปลูกป่า จะเป็นกิจกรรมปั่นเพื่อปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง มีจุดสตาร์ทที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ใช้เส้นทางคันคลองชลประทาน และจุดสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองกระทิงและกิจกรรมปั่นเพื่อปล่อยปลาจะดำเนินการในบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง แวะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและกลับมาสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะรับจำนวนจำกัดเพียง 350 ท่านเท่านั้น

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738