ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มีนาคม 2561 / 01:27:20  
CPF จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
CPF จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ CPF ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเพื่อการกุศลในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคมถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เปิดรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชนชาวลำปาง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือ ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันจิตอาสาเป็นทั้งผู้บริจาคและช่วยจัดหาโลหิต” “CP Blood Donation Day” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตจากประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ที่ห้องประชุมสิรินตรีทอง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีนายเกษม วิไลยประสงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประชาชนชาวลำปางจากทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมสานพลังกายทำกิจกรรมความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สำหรับกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” โดยทาง บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ จัดทำขึ้น เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวมพลังน้อมเกล้าฯ ทำความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล อันเป็นการร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ของเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการที่จะรวบรวมโลหิตจากพี่น้องประชาชน เพื่อต้องการลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่ต้องใช้สำหรับช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้มีจำนวนผู้บริจาครายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างคุณธรรมในเรื่องความเสียสละให้แก่ประชาชนและเยาวชน สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการให้ ด้วยการเสียสละแบบไม่หวังสิ่งตอบแทน
โดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า โลหิตที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะได้มอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำปาง เพื่อจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองไว้ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ที่ป่วยด้วยโรคเฉพาะทาง และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้ และสำหรับในส่วนของโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต” ก็ถือเป็นกิจกรรม CSR ต่อเนื่อง ที่ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือ ได้จัดทำขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา ซึ่งแต่ละปีจะสามารถรวบรวมโลหิตมอบให้แก่ สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิต และเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ปีละไม่น้อยกว่า 2,000,000 ซีซี โดยนับแต่เริ่มจัดทำกิจกรรมมาจนถึงปีปัจจุบัน 2561 ทางบริษัทฯ ได้รวบรวมโลหิตบริจาคมอบให้ กับโรงพยาบาลภาค, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และศูนย์พยาบาลต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวมแล้วกว่า 416,322 ยูนิต หรือประมาณกว่า 150,903,200 ซีซี

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738