ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2561 / 12:54:54  
SCG ลำปาง นำเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทางกว่า 15 กม. รอบบริเวณโรงงาน
SCG ลำปาง นำเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่า ระยะทางกว่า 15 กม. รอบบริเวณโรงงาน
บริษัท SCG ลำปาง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปกป้องพิทักษ์ผืนป่า ช่วยกันนำเครื่องมืออุปกรณ์ครบมือออกปฏิบัติการทำแนวป้องกันไฟป่า ในบริเวณเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อปกป้องพิทักษ์ผืนป่าเนื้อที่กว้างกว่า 500 ไร่ รอบบริเวณโรงงาน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง(จำกัด) หรือ SCG ลำปาง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนผลิต ของบริษัทฯ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทคู่ธุรกิจ รวมจำนวนกว่า 250 คน ภายใต้การนำของ นายสมเกียรติ ศรีทองสุข ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง(จำกัด) ร่วมกันออกเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินป่ารวมพลังช่วยกันทำแนวป้องกันไฟในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์รอบบริเวณโรงงาน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง(จำกัด) ซึ่งถือเป็นป่าแหล่งต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ในตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โดยการทำแนวป้องกันไฟป่าดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทางบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วน ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเข้าสู่หน้าแล้ง เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะทำแนวป้องกันไฟป่า ให้ครอบคลุมตลอดแนวเขตป่ารอบโรงงานของบริษัทฯ ที่มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 500 ไร่ รวมเป็นระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร และครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พนักงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงงาน เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรม “ทำแนวป้องกันไฟป่า” ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน เป็นแนวทางการดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อการปกป้องพิทักษ์ผืนป่าด้วยการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง(จำกัด) และของบริษัทคู่ธุรกิจ รวมถึงประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่โดยรอบโรงงาน ให้ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดความรัก ความหวงแหน ต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลผืนป่ารอบพื้นที่โรงงาน ไม่ให้ถูกบุกรุกแผ้วถาง หรือถูกเผาทำลาย ตลอดจนเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบผืนป่า ได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหา และรณรงค์ไม่ให้มีการเผาในเขตพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อจะลดปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟ สร้างอากาศบริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง(จำกัด) มุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานครั้งนี้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าใน จ.ลำปาง ปัจจุบันพบว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีรายงานสถานการณ์ไฟป่า เนื่องจากมีกลุ่มคนบางกลุ่มได้แอบกระทำการลักลอบจุดไฟเผาป่าอยู่เนืองๆ โดยล่าสุดในวันนี้ (07 มี.ค. 61) มีรายงานระดับค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM10 ในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง ได้เพิ่มสูงขึ้นโดยมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศ PM10 สูงเกินค่ามาตรฐานมีอยู่สามแห่งคือ ที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ วัดค่า PM10 ได้ 136 ไมโครกรัม/ลบ.ม., ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ วัดได้ 225 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และที่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง วัดได้ 181 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในการนี้ ทางจังหวัดได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้แก้ไขปัญหาสถานการณ์เข้าดับไฟทันทีที่สามารถทำได้ และให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดจัดหน่วยออกตรวจลาดตระเวนให้ถี่ขึ้นและต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชนในทุกชุมชนพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังทำการสำรวจบริเวณพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหากพบว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดในอัตราโทษสูงสุด ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 150,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งให้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท และสำหรับประชาชนที่พบเห็นการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-230549 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 129

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738